Menu

Ohjeet ja tuki

Korvauksen muutoksenhaku

Kilpailuttaja.fi sivustolla voit vertailla autovakuutuksia ja löytää itsellesi edullisimman vakuutuksen »

Vakuutusyhtiön korvausta koskevaan ratkaisuun voi hakea muutosta korvauspäätöksen mukana toimitettavan muutoksenhakuohjeen mukaisesti. 

Vapaaehtoisia kaskovakuutuksia koskevissa asioissa Kuluttajien vakuutustoimisto neuvoo ja antaa selvittelyapua. Kuluttajariitalautakunta ja Vakuutuslautakunta antavat ratkaisusuosituksia kaskovakuutuksia koskevissa asioissa. Lautakuntien lausunnot eivät ole osapuolia oikeudellisesti sitovia, mutta vakuutusyhtiöt noudattavat ratkaisusuosituksia hyvin. 

Jos korvauksen hakija haluaa saattaa korvauserimielisyyden yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, on kanne nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä sekä kanteen nostamista koskevasta määräajasta.

Lakisääteisen liikennevakuutuksen muutoksenhaku eroaa kaskovakuutuksen muutoksenhausta muun muassa lautakuntakäsittelyn osalta. Liikennevakuutuksen korvauserimielisyyksiä koskevissa asioissa lausuntoja antaa liikennevahinkolautakunta, joilta lausuntoa tulee pyytää 90 päivän kuluessa vakuutusyhtiön antaman korvausratkaisun päivämäärästä.

Kilpailuta autovakuutuksesi nyt helposti laskurillamme »