Menu

Ohjeet ja tuki

Luotto- ja lainavertailun käyttöehdot

Avaamalla Energy Brokers Finland Oy:n (myöhemmin ”EBF”) ja Etua Oy:n yhdessä tuottaman sekä ylläpitämän Kilpailuttaja.fi-palvelun luotto- ja lainavertailun, sen käyttäjä (myöhemmin ”asiakas”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttöön ei ole oikeutta, mikäli asiakas ei hyväksy käyttöehtoja kokonaisuudessaan. Sivuilla voi lisäksi olla erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jotka asiakkaan on hyväksyttävä ja joihin sovelletaan näitä käyttöehtoja ainoastaan toissijaisesti.

Lainavertailun palvelusisältö

Lainavertailussa asiakas voi lähettää luotto- tai lainahakemuksen EBF:n yhteistyökumppaneille. Yhteistyökumppanit voivat ottaa myöhemmin suoraan yhteyttä asiakkaaseen ja tarjota luotto- ja lainatuotteita.

Lainahakemus ei sido asiakasta mitenkään vaan asiakas voi vapaasti tehdä luotto- tai lainasopimuksen yhteistyökumppanin kanssa saatuaan tarjouksen. EBF:lla ei ole velvollisuutta lähettää hakemusta eteenpäin yhteistyökumppaneille, jos hakemus ei täytä yhteistyökumppaneiden hakemukselle määrittämiä ehtoja. Vastaavasti EBF:n yhteistyökumppaneilla ei ole velvollisuutta ottaa yhteyttä asiakkaaseen tai tehdä tälle luotto- tai lainatarjousta.

Käyttääkseen luotto- ja lainavertailua asiakkaan on oltava täysi-ikäinen.

Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Valtuutus asiakastietojen tarkistamiseen

Asiakas valtuuttaa EBF:n tarkistamaan asiakkaan luottotiedot luotto- tai lainahakemuksen allekirjoituksen yhteydessä. Asiakas myös valtuuttaa EBF:n yhteistyökumppanit tekemään luoton tai lainan myöntämisen kannalta tarvittavia kyselyjä asiakkaasta. Näitä tietoja ovat kaikki asiakkaan hakemuksessa ilmoittamat tiedot (esimerkiksi työsuhde, tulot, muut lainat, jne.) sekä asiakkaan luottotiedot.

Luotto- ja lainatarjousta koskevat ehdot

EBF:n yhteistyökumppanit ovat suoraan yhteydessä asiakkaaseen ja tarjoavat luottoja ja lainoja. Asiakas voi tehdä luotto- tai lainasopimuksen valitsemansa yhteistyökumppanin kanssa.

Luottoa tai lainaa koskeva sopimus tehdään aina asiakkaan ja yhteistyökumppanin välillä. Sopimuksen teossa ja sen voimaantulossa noudatetaan yhteistyökumppanin käytäntöjä. Kaikki sopimuksen ehdot sovitaan asiakkaan ja yhteistyökumppanin välisessä sopimuksessa. EBF ei missään tapauksessa ole sopimuksen osapuoli, eikä siis vastaa luotoista tai lainoista, niitä koskevan sopimuksen sisällöstä tai sopimuksesta koituvista velvoitteista tai vastuista.

Asiakas vakuuttaa, että syötetyt tiedot ovat totuudenmukaisia. Asiakas on tietoinen, että tahallisesti virheellisten tietojen antaminen voi johtaa rikoslain mukaiseen petossyytteeseen.

Asiakas antaa suostumuksensa yhteistyökumppaneille ottaa yhteyttä asiakkaaseen luotto- tai lainahakemukseen liittyen, ja että yhteistyökumppani ilmoittaa syntyneestä sopimuksesta EBF:lle.

Asiakkaan henkilötietojen käsittely

Käyttämällä Kilpailuttaja.fi luotto- ja lainavertailua asiakas antaa EBF:lle oikeuden käsitellä asiakkaan henkilötietoja sekä luovuttaa näitä EBF:n yhteistyökumppaneille luotto- lainatarjouksen tekemistä varten.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa ja korjata henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla Kilpailuttaja.fi verkkosivuilla.

Asiakkaan sivuilla antamia tietoja käytetään suoramarkkinointiin vain mikäli siitä on erikseen mainittu.

Vastuuvapaus

Kilpailuttaja.fi luotto- ja lainavertailusivut esitetään sellaisina kuin ne ovat. Sivujen tietosisällön oikeellisuus on pyritty huolellisesti varmistamaan. EBF ei kuitenkaan vastaa tietojen virheettömyydestä eikä niiden käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Sivuja käyttäen tehdyn viestin perille saapuminen on asiakkaan vastuulla. EBF ei vastaa sivujen kautta välitettyjen viestien eheydestä eikä muuttumattomuudesta. EBF ei vastaa mahdollisten teknisten häiriöiden aiheuttamista palvelukatkoksista eikä www-sivuihin linkkiyhteydessä olevien muiden kuin EBF:n tuottamien sivujen sisällöstä tai näiden palveluista.

EBF ei vastaa yhteistyökumppanien tekemistä luotto- tai lainatarjouksista, luotto- tai lainasopimuksesta tai muista tarjouksen tai sopimuksen käsittelyyn liittyvistä järjestelyistä.

Muut ehdot

EBF:llä on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle.

Asiakkaan ja EBF:n väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa, jollei asiakkaalla ole vakituista osoitetta Suomessa.