Menu

Ohjeet ja tuki

Etämyynnin ennakkotiedot

Etämyynnillä tarkoitetaan luotto- tai lainahakemuksen tekemistä verkon, puhelimen, postin tai muun etävälineen avulla ilman hakijan ja pankin edustajan henkilökohtaista tapaamista.

Luoton- tai lainanantaja

Luoton- tai lainanantajana on asiakkaan palvelussa valitsema pankki tai rahoitusyhtiö. Asiakkaan valitseman pankin tai rahoitusyhtiön yhteystiedot näkyvät luotto- tai lainatarjouksessa. Asiakas voi samassa yhteydessä tutustua pankin tai rahoitusyhtiön tuote-esitteeseen sekä yksityiskohtaisiin sopimusehtoihin.

Kilpailuttaja.fi

Kilpailuttaja.fi on useampaa eri pankkia tai rahoitusyhtiötä edustava vertailupalvelu, joka auttaa asiakkaita löytämään heidän tarpeitaan vastaavan luotto- tai lainatarjouksen. Energy Brokers Finland Oy tuottaa lainavertailun yhteistyössä Etua Oy:n kanssa.

Energy Brokers Finland Oy
Kotipaikka Espoo
Tekniikantie 14, 02150 Espoo
Puh. 046 712 1310, faksi 046 712 1312
Y-tunnus: 1811203-5
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu(at)ebf.fi
Internet: www.kilpailuttaja.fi

Julkiset rekisterit

Energy Brokers Finland Oy on merkitty seuraaviin patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteisen yritystietojärjestelmän www.ytj.fi julkisiin rekistereihin:

Kaupparekisteri
Verohallinto
Ennakkoperintärekisteri 
Arvonlisäverovelvollisuus
Työnantajarekisteri

Valvontaviranomainen

Energy Brokers Finland Oy:n valvontaviranomainen on Finanssivalvonta; Snellmanninkatu 6 ja Mikonkatu 8, PL 103, 00101 Helsinki; puh. (010) 831 51, www.finanssivalvonta.fi.

Tuotteiden pääominaisuudet

Luotto- tai lainatarjousta ja sen keskeisiä rajoituksia koskevat tiedot sekä etämyynnin tuotekohtaiset ennakkotiedot löytyvät kunkin tarjouksen tuote-esitteestä ja ehdoista. Luotto- tai lainatarjouksen tehneen pankin tai rahoitusyhtiön esitteet ja ehdot ovat saatavilla palvelun tulossivulla sekä pankin sivuilla, jossa varsinainen hakemus täytetään.

Luoton hintoihin ja maksamiseen liittyvät tiedot näkyvät tuotteittain palvelun tulossivulla sekä pankin sivuilla, jossa hakemus täytetään.

Peruuttamisoikeus

Asiakas tekee palvelussa luotto- tai lainahakemuksen, mutta ei sitoudu nostamaan luottoa tai lainaa. Mahdollisista hakemuksen peruuttamisesta ei siis tarvitse erikseen ilmoittaa Kilpailuttaja.fi:lle.

Tiedot oikeusturvakeinoista

Kunkin pankin tai rahoitusyhtiön antamaan luotto- tai lainapäätökseen sisältyy aina tieto mahdollisista oikeusturvakeinoista. Lisätietoja siitä, milloin ja miten asia voidaan saattaa tuomioistuimen, kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi, on tuotekohtaisesti tuote-esitteessä ja ehdoissa.

Muita tietoja

Lainahakemusten käsittelyssä sovelletaan Suomen lakia.

Energy Brokers Finland Oy:n palvelukieli etämyynnissä on suomi.

Hakemus voidaan vahvistaa pankin sivuilla e-tunnistepalvelua käyttäen.