Menu

Ohjeet ja tuki

VERKKOSIVUSTON YLEISET KÄYTTÖEHDOT

1 YLEISTÄ

Avaamalla www.kilpailuttaja.fi -sivuston ("Sivusto") sen käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivuston käyttöön ei ole oikeutta, mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja kokonaisuudessaan. Sivuilla voi lisäksi olla erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jotka palvelun käyttäjän on hyväksyttävä ja joihin sovelletaan näitä yleisiä käyttöehtoja toissijaisesti.

Energy Brokers Finland Oy:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja, Sivuston ja sen sisältämien Palvelujen sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä Sivuston käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia ja lakkauttaa jokin palvelu tai estää käyttäjän pääsy sivuille julkaisemalla muutoksesta tieto näillä sivuilla.


2 PALVELUNTARJOAJA

Energy Brokers Finland Oy
Y-tunnus: 1811203-5
Tekniikantie 14, 02150 ESPOO
("Palveluntarjoaja")


3 VERKKOSIVUSTON PALVELUT

Palveluntarjoaja tarjoaa Sivustolla seuraavia laskureita ja palveluja:

("Palvelut").

Palvelukohtaiset ehdot löytyvät kunkin laskurin ja palvelun sivuilta.


4 SIVUSTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OIKEUDET JA RAJOITUKSET

Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle näissä ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää Sivustoa ja Palveluita ainoastaan näiden ehtojen ja Palvelujen yhteydessä mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjä ei saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää häiritä palvelun toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää palvelua millään tavoin. Kiellettyjä toimia ovat esimerkiksi ajastettuja häiriöohjelmia, viruksia tai muuta palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen palveluun.

Käyttäjä ei saa käyttää palvelua näiden tai muiden palvelussa esitettyjen ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisiin toimiin.

Sivusto ja Palvelut on suunnattu ainoastaan Suomen markkinoille. Sivusto, Palvelut ja niiden toimivuus tai yksittäiset ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä ja sisällön muodosta.


5 PALVELUNTARJOAJAN VASTUU SIVUSTOSTA JA PALVELUISTA

Sivusto ja Palvelut tarjotaan sellaisina kuin ne ovat. Sivuston ja Palvelujen tietosisällön oikeellisuus on pyritty huolellisesti varmistamaan. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa tietojen virheettömyydestä eikä niiden käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Sivustoon tai Palveluun liittyvistä puutteista, jotka johtuvat siitä, että käyttäjä ei ole noudattanut käyttöohjeita. Palveluntarjoaja ei vastaa kilpailutusten tuloksista tai kolmansien osapuolten suoriutumisesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Sivustolla olevien linkkien kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien palveluiden sisällöstä. Palveluntarjoaja ei myöskään voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien sisällön turvallisuutta tai luottamuksellisuutta.

Sivuston kautta toimitettujen viestien perille saapuminen on käyttäjän vastuulla. Palveluntarjoaja ei vastaa Sivuston ja Palvelujen kautta välitettyjen viestien eheydestä tai muuttumattomuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisten teknisten häiriöiden aiheuttamista palvelukatkoksista.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista. Kaikissa tapauksissa Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.


6 LINKIT

Sivusto ja Palvelut saattavat sisältää upotettuja kolmansien osapuolien verkkosivuja tai linkkejä verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Palveluntarjoaja ei valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä, eivätkä ne ole millään lailla Palveluntarjoajan hallinnassa. Palveluntarjoaja ei vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Käyttäessään ulkopuolisille sivustoille johtavia linkkejä käyttäjä siirtyy pois palvelusta ja käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja ohjeistuksiin ennen kyseisen sivuston käytön aloittamista.


7 IMMATERIAALIOIKEUDET

Nämä verkkosivustot sisältöineen ovat Palveluntarjoajan tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta.

Kaikki verkkosivustoon ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille. Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

Käyttäjällä on kuitenkin lupa tallettaa sivuja tietokoneelleen tai tulostaa niitä yksityishenkilön omaan, henkilökohtaiseen käyttöön. Sivustoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.


8 TIETOSUOJA JA EVÄSTEET

Palveluntarjoaja käsittelee Sivuston välityksellä saatavia, käyttäjää koskevia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Palveluntarjoajan tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin.

Sivustolla voidaan evästeiden (cookies) tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä Sivuston käyttämiseen tai käyttäjän päätelaitteeseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, mitä selainta käyttäjä käyttää, miltä sivulta käyttäjä on saapunut Sivustolle tai milloin ja mitä Sivuston osioita käyttäjä on selannut.

Evästeet mahdollistavat muun muassa Sivuston asiakasmäärien ja muiden Sivuston käyttöön liittyvien tietojen seurannan. Sivuston toimintaa voidaan saatujen tietojen avulla myös analysoida, ja siten kehittää Sivustoa käyttäjäystävällisemmäksi.

Voimme käyttää evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten kohdistamiseen sekä sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen. Lisäksi voimme jakaa sosiaalisen median, markkinointi- tai analytiikka-alan kumppaneillemme tietoja siitä, miten käytät sivustoamme. Kumppanimme voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden toiminnan muuttamalla omia selainasetuksiaan. Evästeiden poistaminen tai niiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti Sivuston tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen.


9 SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITOJENRATKAISU

Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.