Menu

Ohjeet ja tuki

Sähkötuotteet eli tariffit

Kilpailuttaja.fi sivustolla voit vertailla sähkön hintaa ja löytää itsellesi edullisimman sähkösopimuksen »

Tariffeilla tarkoitetaan eri sähkötuotteiden hinnoittelua

Sekä sähköenergian että siirtopalvelun hinnat eli tariffit muodostuvat tavallisesti kahdesta osatekijästä:

1. kiinteästä perusmaksusta (esimerkiksi euroa/kk)

2. kulutetun energiamäärän mukaan määräytyvästä kulutusmaksusta (esim. senttiä/kWh)

Eri yhtiöiden tariffeissa osatekijöiden välinen painotus voi vaihdella ja joillakin sähköyhtiöillä voi jokin tariffin osatekijä puuttua.

Sekä sähköenergialle että siirtopalvelulle on olemassa ns. yleis-, aika- ja tehotariffeja. Pääsääntöisesti siirtopalvelulle ja sähköenergialle tulee valita rakenteeltaan samanlaiset tariffit. Poikkeuksena on, että myyntiä voidaan suorittaa yleistariffi-hinnoilla vaikka siirto olisikin aikatariffilla.

Yleistariffi

Yleistariffi eli yleissähkö soveltuu asiakkaille, jotka käyttävät vähän sähköä vuodessa (käytännössä alle 10.000 kWh). Yleissähkön maksut muodostuvat kiinteästä perusmaksusta (euroa kuukaudessa) ja kulutusmaksusta (senttiä kilowattitunnilta). Kulutusmaksun suuruus on kaikkina aikoina sama.

Aikatariffit

Aikatariffeista yleisimmät ovat aikasähkö (usein myös yösähkö) ja kausisähkö. Aikatariffin maksut muodostuvat kiinteästä perusmaksusta (euro/kk) ja kahdesta kulutusmaksusta (sentti/kWh). Kulutusmaksujen hinnoittelussa käytetään joko päivä/yö -jaottelua (aikasähkö/yösähkö) tai talvipäivä/muu aika -jaottelua (kausisähkö). Kuluttaja voi valita sähkönmyyjältä vain sellaisen tuotteen, joka löytyy myös paikallisen sähköverkkoyhtiön valikoimasta. Aikatariffien aikajako voi vaihdella sähköverkkoyhtiöstä riippuen. Aikatariffeissa noudatetaan yleensä (ainakin Kilpailuttaja.fi-palvelussa edustetujen sähkönmyyjien tapauksessa) paikallisen verkkoyhtiön aikavyöhykkeitä eli kellonaikamäärittelyitä. Alla on esimerkit tyypillisestä aikajaottelusta.

Esimerkki (kellonajat voivat poiketa yhtiöstä riippuen):

Aikasähkö/Yösähkö

Päiväsähkön hinta voimassa ma-su 7-22 välisenä aikana

Yösähkön hinta voimassa ma-su 22-7 välisenä aikana

Kausisähkö

Talvipäivän hinta voimassa 1.11-31.3 ma-su 7-22

Muun ajan hinta voimassa 1.11-31.3 ma-su 22-7, sekä 1.4-31.10 ma-su 0-24

Tehotariffi

Tehotariffi soveltuu paljon sähköä käyttäville yhteisöille. Tehotariffin maksut muodostuvat kiinteästä perusmaksusta (euro/kk), kulutusmaksuista (sentti/kWh) ja tehomaksuista (euro/kW/kk).

 

Kilpailuta sähkösopimuksesi nyt helposti laskurillamme »